AKG-kiírás a láthatáron! Novembertől pályázható a 40 milliárd!

A keretből 500 nyertes projektet támogatnak, kötelező képzésen való részvétel mellett.

Elindult az „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” (AKG) című (VP-4-10.1.1.2.-16 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése. A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. szeptember 24-ig várják a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

Az AKG- kifizetés egész Magyarország területén megvalósulhat. Támogatási kérelmet csak aktív mezőgazdasági termelők nyújthatnak be, konzorciumi formában nincs lehetőség pályázatot benyújtani.

A felhívás fő céljai:

• a vidéki területek fenntartható fejlődésének támogatása
• a környezet (talaj és víz) állapotának megőrzése és javítása a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet kialakításával
• a mezőgazdasági eredetű környezeti terhelés kiküszöbölése, megelőzése
• a természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló mezőgazdasági gyakorlat erősítése
• a biodiverzitás megőrzése a természetes életkörülményeik között
• a környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat, tájgazdálkodás kialakításával
• az agrobiodiverzitás javítása
• az állattenyésztés és a növénytermesztés arányainak javítása, a külterjes állattartás ösztönzésével
• a minőségi élelmiszer-előállítás elősegítése környezetkímélő gazdálkodási módszerek ösztönzésével
• a kedvezőtlen klímaváltozás elleni küzdelem és alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz, megfelelő termelési szerkezet, földhasználat váltás révén

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

A támogatási kérelmek elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül történő benyújtására 2016. november 2. és 2016. december 2. között van lehetőség.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

A földhasználati kategóriák mindegyikében az előírások az alábbi két kategóriába tartozhatnak:
• Agrár-környezetgazdálkodási alapcsomagok (kötelező)
• Választható előírások (V)

Kötelezettségek, követelmények:

A támogatást igénylő köteles 2017. december 31-ig agrár-környezetgazdálkodási képzésen részt venni.
A horizontális szántó és a horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport esetében a kötelezettségvállalás 2017. január 1-től 2021. december 31-ig tart.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam és területi korlátozása:

A projektek 2017. január 1. és 2021. december 31. között valósulnak meg. Az 5 éves kötelezettségvállalási időszak kifizetései évente, az adott évi egységes kérelem keretében valósíthatóak meg, jogvesztő határidővel.

A támogatást igénylő a 2015. november 7. – december 31. között az agrár-környezetgazdálkodási kifizetésre és az ökológiai gazdálkodás támogatásra benyújtott támogatási kérelmekben szereplő támogatott területekre nem nyújthat be újra agrár-környezetgazdálkodási támogatási kérelmet.

A támogatás mértéke, összege:

A támogatási összegek hektár alapra vannak vetítve. A támogatás maximális összege a különböző előírás kombinációk választása esetén:

Tematikus előíráscsoport megnevezése Támogatás maximális összege (euró/ha/év)
Horizontális szántó 270
Horizontális ültetvény egyéb gyümölcsösök 723
szőlő 696

A támogatás intenzitása 100% ültetvény-földhasználati kategória esetében.

Támogatás intenzitás szintje szántóföldi gazdálkodás támogatása esetében:

A támogatást igénylő gazdaságának üzemmérete (ha) Támogatásintenzitás szintje (%)
1-300 ha 100%
300,01-1200 ha 85%
1200,01 ha felett 50%

Partnereink